Curias  Brengt verandering in de zorg

Iedere patiëntenorganisatie heeft goud in handen: de ervaringskennis van patiënten. Alleen zij weten als ervaringsdeskundige hoe het écht werkt in de zorg. Curias helpt bij het in handen krijgen van die ervaringsdeskundigheid en het goed inzetten ervan.

Zorgverleners willen goede zorg bieden die aansluit bij de behoeften en wensen van de patiënt. Maar is altijd even duidelijk wat die zijn? Door gedegen kwalitatief onderzoek kunnen verrassende zaken op tafel komen die antwoord geven op deze vraag.

De transitie bij gemeenten is erop gericht dat burgers meer zelfredzaam zijn, meedoen in de maatschappij en meepraten over beleid. De AWBZ is in delen overgegaan naar de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.

De ervaringen


Wat betrokkenen uit het werkveld zeggen over Curias

Producten

“De transitie van kindzorg naar volwassenenzorg. Wat houdt dat in?”

Op basis van ervaringskennis kan patiënteninformatie worden ontwikkeld. Zoals een Animatievideo die de patiënt op basis van zijn persoonlijke voorkeuren de weg wijst in het zorgproces of bij leefregels.

© Copyright 2015 - Curias