Nieuwe subsidie voor projecten van het Zorginstituut (ZIN) iets voor patiëntenorganisaties?

Er wordt wel eens geklaagd door de zorg dat er een grote administratieve druk is. Er moet veel geregistreerd worden. Er wordt ook veel geregistreerd, maar wat ziet de patiënt daarvan terug? En hoe kan alle kwaliteitsinformatie die toch al wordt bijgehouden zo ontsloten worden dat je achterban er echt iets aan heeft? Hierover gaat het thema van 2019 van de subsidieregeling van het Zorg Instituut Nederland (ZIN).

Het jaarthema heet ‘Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen in ketens in de curatieve zorg’. Het Zorginstituut stelt in totaal € 5,75 miljoen subsidie beschikbaar voor projecten die gericht zijn op het gebruiken van uitkomstinformatie. Op de website staat: ’dit stelt patiënt en zorgverlener in staat om in de spreekkamer samen te beslissen over goede zorg.’ 

Wel of niet opereren

Je moet dan denken aan iemand die voor de keuze staat: wel of niet opereren. Waar opereren. Maakt het uit of ik naar het ene of het andere ziekenhuis ga? Uit de registratie is namelijk bekend dat een bepaalde operatie risico’s met zich mee brengt. Bijvoorbeeld kans op complicaties. En misschien wordt die operatie waarvoor je eigenblijk wil kiezen, in jou ziekenhuis überhaupt niet uitgevoerd, maar wel in het ziekenhuis een stad verder op. Of alleen onder volledige narcose en bij een ander ziekenhuis dezelfde ingreep met een ruggenprik en weer een ander lokale verdoving. Het kan best zijn dat jij nu net een bijzondere voorkeur hebt voor een bepaalde manier van verdoven, maar dat dit niet in jou ziekenhuis wordt gedaan. Dan is het fijn om te kunnen zien waar het wel kan. En dit vervolgens met je arts te bespreken. Misschien heeft de arts wel redenen om het toch anders aan te pakken, of kan hij je doorverwijzen. 

Samen beslissen

Als je dus in de spreekkamer zit met je arts om bepaalde beslissingen samen te nemen, wil je dit soort informatie wel graag weten. Daar gaat het over bij ZIN in de subsidieregeling van 2019 over. Als je geïnteresseerd bent om een aanvraag in te dienen, moet je wel snel zijn. De aanvraag moet voor 1 april 2019 binnen zijn en moet voldoen aan een aantal eisen.

Interessant voor patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties hebben een directe lijn met de achterban. Leden (donateurs) en niet-leden (donateurs). Zij genieten het vetouwen voor het geven van onafhankelijke informatie. Als je zorgverzekeraar tegen je zegt ‘je kan beter naar dat andere ziekenhuis gaan’, dan denk je al snel dat er iets anders achter zit dan dat dat inderdaad voor jou de allerbeste keuze is. Bij projecten in dit thema gaat het er om dat feitelijke informatie zo wordt gepresenteerd dat de patiënten er ook echt iets mee kan. Het is weer een stap dichter bij de mondige goed geïnformeerde patiënt die goed het samen beslissen gesprek aan kan gaan. Er is immers nu een informatie achterstand. Het is geregistreerde informatie die opvraagbaar is, maar nog lang niet zo laagdrempelig dat veel patiënten het kunnen toepassen voor hun eigen praktijk.

Ondersteuning bij subsidie aanvraag

Wij roepen patiëntenorganisaties op om projecten in te dienen binnen deze regeling. Curias kan hierbij ondersteunen. Curias heeft ruime ervaring met (succesvolle) aanvragen bij ZIN. Belangrijk is dat er gegevens van de aandoening waar jou organisatie voor staat al geregistreerd worden. Nieuwe registraties vallen niet onder de regeling. En dat er iets gebeurt in de keten tussen de lijnen, bijvoorbeeld eerste en tweede lijn.

Informatie bijeenkomst

Speciaal voor vertegenwoordigers van belangen organisaties in de zorg die interesse hebben in meer informatie of geïnteresseerd zijn in het indienen van een subsidie aanvraag binnen het programma, organiseert Curias een informatie bijeenkomst op donderdag 21 februari opgeven kan voor woensdag 20 februari door een mailtje te sturen naar: c.kalsbeek@curias.nl

Let op: dit is dus een andere regeling dan de nieuwe subsidie van ZonMW binnen het programma ‘Voor elkaar’ die ook deze week nader bekend wordt gemaakt.

De volledige subsidieregeling ‘Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen in ketens in de curatieve zorg’ is te vinden op:  

ZIN subsidie 2019 en een filmpje