Proeverij van uitkomsten project ‘Leven met OI’ groot succes

Tijdens de najaarsvergadering van de Vereniging Osteogenesis Imperfecta (OI) zijn de resultaten van het project  ‘Leven met OI’ op een innovatieve manier gepresenteerd. Namelijk met een Proeverij. In vijf verschillende ‘hoeken’ konden alle aanwezigen proeven van de producten en uitkomsten van het project. Op een interactieve manier konden de patiënten ervaren wat het project heeft bereikt.

Video’s en quiz  

Zo was er een hoek waar je de video’s waarin mensen vertellen over hun ervaringen met leven met OI kon bekijken. Op iPad met een koptelefoon en een bak popcorn. In een andere hoek werd er heftig gewedijverd bij de quiz waar je je kennis van de enquête-resultaten over psychosociale aspecten van OI kon testen. 

Mensen bekijken video’s

Screening 

In weer een andere hoek vertelden afgevaardigden van de expertisecentra over de screeningen op psychosociale aspecten bij patiënten met OI waar zij mee gaan werken. Door het project is er een uitbreiding van de zorg binnen de expertisecentra gekomen met aandacht voor de niet-lichamelijk aspecten van leven met OI. 

Herkenbare obstakels 

Ook was er een tafel waar afgevaardigden van het WKZ-expertisecentrum in gesprek gingen met mensen aan de hand van foto’s van herkenbare ‘obstakels’ en waar je terecht zou kunnen voor hulp bij zo’n obstakel. 

Naslagwerk en folders

Het naslagwerk voor zorgprofessionals was ook te zien. Dit naslagwerk geeft kort en puntsgewijs handvatten aan zorgverleners om eventuele obstakels op psychosociaal vlak (per leeftijdsfase) bij mensen met OI te signaleren, en adequate stappen te nemen voor het begeleiden ervan. Hier bij aansluitend zijn de folders – een voor iedere levensfase – met daarin allerlei handvatten om leven met OI te vergemakkelijken of de weg te wijzen naar mensen die je verder kunnen helpen, ter inzage aangeboden.

Workshops leven met OI

In de laatste hoek werd de mogelijkheid geboden om meer te weten te komen over de workshops ‘leven met OI’. Deze zullen door de  hiervoor opgeleide trainers – mensen met OI of ouders van kinderen met OI – met steun van het VOI-bestuur de komende jaren voor verschillende leeftijdsgroepen worden georganiseerd.

Leven met OI leeft onder de mensen

De proeverij is zeer positief ontvangen. We waren blij te merken dat mensen met OI onderling  veel met elkaar praten over ‘leven met OI’. Meer dan 50 mensen uit het OI netwerk, hebben een grote of een kleine bijdrage geleverd aan het project. De komende maanden gaat het kernteam de afrondende fase in om het vervolgens af te sluiten. Curias maakt deel uit van het kernteam en heeft de Proeverij begeleid.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *