Start Voor Elkaar Workshops: Leven met Klinefelter

Vanuit de kracht van de man met Klinefelter

De NKV (Nederlandse Klinefelter Vereniging) is een project gestart voor het opzetten, organiseren en structureel aanbieden van ‘Voor Elkaar Workshops’. Deze workshops worden opgezet voor diverse doelgroepen (mannen, partners, ouders, jongeren) rondom een thema, zoals relatie, school en werk. Het is een vorm van lotgenotencontact met verdieping en met concrete tips.

Voor Elkaar Workshops

In het project worden de Voor Elkaar Workshops over Leven met Klinefelter ontwikkeld en opgezet. Samen met, door en voor de doelgroep: mannen met Klinefelter Syndroom en hun naasten. Het doel van de workshop is om mannen met het Klinefelter Syndroom te leren hoe zij om kunnen gaan met de gevolgen van hun aandoening. Hier is veel behoefte aan omdat zorgverleners vaak alleen kijken naar de fysieke kant van de aandoening.

Vanuit eigen kracht

Met de workshops wil de NKV bijdragen aan het voorkomen van psychosociale klachten bij mannen  met het Klinefelter Syndroom (KS). Door het leren hanteren van de effecten die bij het KS kunnen horen. Zodat mannen een betere kwaliteit van leven gaan ervaren. Met de workshops zoomt NKV in op de kracht van de man met Klinefelter. De begeleider van de workshop is een ervaringsdeskundige die een train de trainer training heeft gevolgd.

Workshops voor verschillende doelgroepen

Er wordt gekeken naar verschillende deeldoelgroepen, zoals tieners met het Klinefelter, ouders van een kind met het Klinefelter, volwassen mannen met Klinefelter en partners van een man met Klinefelter. Met de ‘Voor Elkaar Workshops’ wordt aansluiting gezocht bij de specifieke behoefte van verschillende subdoelgroepen. Daarom wordt er samen met deze doelgroepen onderzocht welke specifieke thema’s en onderwerpen het beste aansluiten. Dit doen we met behulp van twee co-creatiegroepen.

De workshops worden voor verschillende doelgroepen opgezet zoals partners

Empowerment door de workshop

Deelnemers aan de workshops komen begeleid in een proces van empowerment terecht. Ze krijgen handvatten, tips en voorbeelden van anderen aangereikt om het leven te leiden dat zij zelf willen. Na afloop van de workshop zijn de deelnemers beter in staat meer regie te nemen over hun leven en het thema waar ze mee worstelen. Deelnemers vergroten hiermee hun kans om mee te doen aan het sociale en maatschappelijk leven. Ervaringsdeskundigen die een (train de trainer) training hebben doorlopen leiden de workshops. Zij worden hierdoor ook versterkt, in hun kracht gezet en empowered.

Ingrijpende levensgebeurtenis

Als een man de diagnose Klinefelter Syndroom krijgt, is dat een ingrijpende levensgebeurtenis voor hem. De diagnose kan onverwachts komen. Het heeft vaak niet alleen grote gevolgen voor de man zelf, maar ook voor zijn partner en hun relatie. De gevolgen van het syndroom zelf geven uitdagingen binnen de sociale relatie. De behandeling (o.a. met testosteron) kan ook zorgen voor spanningen binnen de relatie, o.a. doordat de man bijvoorbeeld tijdelijk snel opvliegerig kan worden. Zo zijn er tal van uitdagingen die vragen opwerpen over hoe om te gaan met de gevolgen van en te leven met Klinefelter.

Het project wordt begeleid en uitgevoerd door Curias in nauwe samenwerking met de ervaringsdeskundigen van de NKV.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *